Işığımız

ANASAYFA / Işığımız

"Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz."

"Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin."