S.S.S.

ANASAYFA / S.S.S.

Kayıt Şartları

 

Akşam Lisesinde Kimler Okuyabilir?

 ● İlköğretim veya ortaokul mezunları

● Lise eğitimine başlayamamış veya eğitimini yarıda bırakmış olanlar

 ● Ortaöğretim kurumlarında okuma hakkı bitenler

 ● Lisede üst üste 2 yıl sınıfta kalanlar

 ● Açık öğretim lisesinde kayıtlı olanlar veya tasdikname ile ayrılanlar.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 ● Öğrenim belgesinin aslı (İlköğretim Diploma veya Tasdikname)

 ● Nüfus cüzdanı sureti

 ● Askerlik çağındaki adayların askerlik durum belgesi

 ● 18 yaşını doldurmamış öğrencilerin veli göstermesi

 ● 2 adet vesikalık fotoğraf

 

Okulumuz 4 yıllık Anadolu Lisesi denginde eğitimi vermektedir.

Akşam Lisesinde Eğitim-Öğretim Anadolu Liseleriyle aynı tarihte başlar. Resmî tatiller ile kapanış tarihleri Anadolu Liselerine paraleldir.

Eğitim hafta içi her gün 17:00-21:30 saatleri arasında yapılmaktadır.

Öğrencilerimiz eğitimlerini; deneyimli ve konusunda uzman kadromuzdan almaktadır. 

Ayrıca 20 kişilik sınıflarda butik bir eğitim görme fırsatını elde ederler.

Mezuniyete hak kazanan öğrencilerimiz üniversite sınavlarına girme hakkına sahiptir.

Bilimsel ve nitelikli eğitim anlayışımız öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ilgi alanlarına cevap verebilen çok yönlü bir sistem uygular.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz öğrencilerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici niteliktedir.

Öğrencilerimizin akademik yönlerinin gelişiminin yanı sıra yaratıcı düşünme, sorun çözme, karar verme, etkili iletişim kurma, araştırma yapma becerilerinin de geliştirilmesi sağlanır.

 

 

1. Lise mezunu olmak neden önemli?

Günümüzde Lise diplomasına sahip olabilmek birçok anlam ifade etmektedir. Devlet kurumlarında veya özel kurumlarda lise diplomasına sahip olmayanlara iş imkânı tanınmamaktadır. En önemlisi Lise diplomasına sahip olmakla ülkemizdeki ve yurtdışındaki üniversitelere girebilmek için büyük bir fırsat yakalamış olacaksınız.

 

2. Özel Usul Akşam Lisesinin Avantajları Nelerdir?

Diploma ve kazanılan haklar açısından gündüz öğrenim veren Liselerden hiçbir farkı bulunmayan Özel Usul Akşam Lisesinin en önemli özelliği derslerin çalışma saati bitiminde başlamasıdır. Özel Usul Akşam Lisesi herhangi bir nedenden dolayı lise eğitimini tamamlayamamış her bireye lise mezuniyeti imkânı sağlıyor. Sınıf mevcutları örgün öğretim veren liselere göre daha az olduğundan öğrencilerimiz öğretmenlerden faydalanma imkânı daha fazladır. Bu da öğrencilerimize üniversite kazanma yolunda büyük artılar katmaktadır.

 

3. Özel Usul Akşam Lisesinin ile Açık Öğretim Liselerine Göre Avantajları Nelerdir?

Örgün öğretim hakkını kaybetmiş ya da lise hayatına ara vermiş öğrenciler için açık öğretim liselerinde sadece sınavlara girip kredi doldurup sınıf geçmek çok zor bir süreçtir. Özel Usul Akşam Lisemizde yüz yüze eğitim yapıldığından sınav başarısı daha fazladır. Öğrencilerimiz anlayamadığı konuyu öğretmenleriyle tekrar çalışma imkanına sahip olduğu için daha rahat öğrenmiş olur. Özel Usul Akşam lisemizde sınıf geçme esası vardır. Bazı dersleriniz zayıf olsa da sınıfınızı geçtiğiniz zaman, başarısız olunan derslerden de muaf olmuş olursunuz.

 

4. Özel Usul Akşam Lisemizde yaş sınırlaması var mı?

Özel Usul Akşam lisemizde yaş sınırlaması yoktur. Kayıt şartlarını taşıyan her yaştaki öğrenci ve öğrenci adayı kayıt yaptırabilir.

 

5. Özel Usul Akşam Lisemizden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları ile diğer liselerden mezun olan öğrencilerin diplomaları arasında bir fark var mı?

Diploma ve haklar açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Diğer liseden mezun olan bir öğrenci hangi haklara sahipse özel akşam liselerinden mezun olan öğrenciler de o haklara sahiptir.

 

6. Açık Öğretim Lisesinden Özel Usul Akşam Lisemize geçiş nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesinden tasdiknamesini alanlar kayıt dönemlerinde kredilerinin karşılığı olan sınıflara kayıtlarını yaptırabilirler.

 

7. Özel Usul Akşam Lisesi’nden hangi sınıfta devam edebilirim?

Ayrıldığımız kurum tarafından düzenlenen tasdiknamenizde belirtilen sınıfa kaydınız yapılır. Açık öğretim lisesinden ayrılanlar; 0-47 kredililer Lise 1’e, 48-95 kredililer Lise 2’ye, 96-144 kredililer ise Lise 3’e, 144 ve üzeri kredisi olanlar ise Lise-4’e kayıt edilirler.

 

8. Açık öğretim lisesinde okuyorum ve 86 kredim var. Okulunuzda kaçıncı sınıftan başlarım?

Bir ders yılı ortalama krediniz 48'dir. İki ders yılının ortalama kredisi 96'dır.Okuduğu öğretim kurumunun bir ders yılındaki ortalama kredisinden 10 kredi eksiği (96-10=86) bulunan öğrenci bir üst sınıfa kaydedilir. Lise 3. sınıftan başlarsınız. Ancak başarısız olduğu (1 ortak) veya başarısız olduğu ve kendisinin belirleyeceği (1 seçmeli) dersten sorumlu olacaktır.

 

9. 3 yıllık sistemde lise 1. sınıf terk öğrencisiyim. 3 yıllık sistemde mi yoksa 4 yıllık sistemde mi öğrenci olurum?

2004-2005 öğretim yılı itibari ile 9. sınıf seviyesinde olan tüm öğrenciler 4 yıllık sisteme tabidirler.

Öncelikle eğitim herkes için 4 yıllıktır. 2005 itibariyle liselerin 4 yıla çıkarılmasıyla önce örgün liselerde, 2008-2009 itibariyle de Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim tamamen 4 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla eskiden Açık Öğretim Lisesinde veya örgün öğretim okullarında 3 yıllık okuyan bir öğrenci Özel Usul Akşam Lisesinde 4 yıllık sisteme tabi olacaktır.

 

10.  3 yıllık sistemde beklemeli öğrenciyim sınav haklarımı bitirdim ve örgün eğitim dışına çıktım. Özel Usul Akşam Lisesinde sorumlu olduğum dersleri vererek mezun olabilir miyim?

3 yıllık sistemdeki öğrenciler 2007-2008 öğretim yılı itibariyle 4 yıllık sisteme dahil edildiler. 12.sınıfı okumak ve sorumlu olduğunuz derslerin sınavına girmek zorundasınız.